Strouhala liczba
 
Encyklopedia PWN
Strouhala liczba, St,
liczba podobieństwa dynamicznego charakteryzująca ustalony przepływ płynu na ogół okresowo zmienny;
równa stosunkowi iloczynu prędkości przepływu i czasu charakterystycznego dla danego zjawiska (np. okresu pulsacji przepływu) do liniowego wymiaru (np. średnicy dyszy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia