Stowarzyszenie Architektów Polskich
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP),
zrzeszenie architektów pol., będące bezpośrednim kontynuatorem Stow. Architektów Pol., powstałego 1926 w Warszawie, i poznańskiego Związku Stowarzyszeń Architektów Pol., utworzonego 1929;
1934, po zjednoczeniu obu organizacji, została wprowadzona nazwa Stow. Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP), obowiązująca do VI Walnego Zjazdu Delegatów SARP (1952), na którym wprowadzono obecną nazwę stowarzyszenia, zachowując jednakże dawny skrót — SARP. SARP dąży do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu architekta i podnoszenia poziomu dzieł pol. architektury; organizuje konkursy, seminaria, wystawy, dyskusje itp. Przyznaje doroczną Honorową Nagrodę SARP za wybitne zasługi dla rozwoju współcz. architektury pol., nagrody za wybud. obiekty o istotnych wartościach arch. oraz za najlepsze projekty dyplomowe. Od 1948 jest czł. Międzynar. Unii Architektów (UIA) i Międzynar. Federacji Architektów Krajobrazu (IFLA); współpracuje z zagr. stowarzyszeniami architektów. Czasopisma SARP: „Architektura”, „Komunikat SARP”.

Powiązane hasła

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia