Stobrawskie, Bory
 
Encyklopedia PWN
Stobrawskie, Bory,
kompleks leśny na Równinie Opolskiej, w dorzeczu Stobrawy;
pow. 1100 km2; współcz. drzewostany gł. sosnowe, z domieszką świerka, dębu i brzozy na siedliskach borowych, w żyźniejszych miejscach buczyny i grąd, także torfowiska wysokie i przejściowe; ok. 530 km2 powierzchni B.S. zajmuje Stobrawski Park Krajobrazowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia