Steinera twierdzenie
 
Encyklopedia PWN
Steinera twierdzenie,
fiz. twierdzenie z dziedziny mechaniki bryły sztywnej;
moment bezwładności bryły sztywnej Iz względem dowolnej osi O jest równy sumie momentu bezwładności bryły Is względem równoległej osi O′ przechodzącej przez środek masy S bryły oraz iloczynu masy m bryły i kwadratu odległości d między osiami: Iz = Is + md2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia