Sobiczewski Adam
 
Encyklopedia PWN
Sobiczewski Adam, ur. 21 VIII 1931, Skierniewice,
fizyk;
od 1976 profesor Instytutu Badań Jądr., od 1983 — Inst. Problemów Jądr.; od 1997 czł. PAU, od 1998 — PAN; od 1977 redaktor nacz. czasopisma „Postępy Fizyki”; prace z zakresu teorii struktury jądra atomowego, gł. dotyczące jąder nietrwałych (promieniotwórczych), zwłaszcza badania struktury, własności i sposobów rozpadu jąder ciężkich i superciężkich; 1976 otrzymał nagrodę I st. Państw. Rady ds. Wykorzystania Energii Atom. za badania struktury i przemian jąder najcięższych pierwiastków, 1995 — Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Pol. za prace przewidujące istnienie i własności zdeformowanych jąder superciężkich (potwierdzone doświadczalnie 1993).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia