Smolka Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Smolka Stanisław, ur. 29 VI 1854, Lwów, zm. 27 VIII 1924, Nowoszyca (Polesie),
syn Franciszka, historyk średniowiecza i czasów nowożytnych.
1883–1902 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1895–96 rektor); 1902–19 dyr. Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich w Krakowie; od 1919 profesor KUL; od 1881 czł. AU, 1891–1902 jej sekr. generalny; zajmował się gł. okresem piastowskim i jag., później Królestwa Pol.; dzieje Polski przedstawiał na tle dziejów powszechnych; poglądy Smolski na ustrój średniow. Polski i jego metody badawcze wywarły wielki wpływ na jego uczniów, a także na następne pokolenia mediewistów; gł. prace: Henryk Brodaty (1872), Mieszko Stary i jego wiek (1881), Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski piastowskiej (1881), Szkice historyczne (t. 1–2 1882–83), Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym (t. 1–2 1907).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia