Smolka Franciszek
 
Encyklopedia PWN
Smolka Franciszek, ur. 1810, Lwów, zm. 4 XII 1899, tamże,
ojciec Stanisława, liberalny polityk galicyjski, prawnik.
Uczestnik spisków niepodl. w latach 30. (m.in. czł. Stow. Ludu Pol.), 1841 aresztowany, 1845 skazany na śmierć, ułaskawiony; 1848 na czele pol. ruchu nar. w Galicji, współredaktor adresu pol. do cesarza; 1848 prezes austr. Rady Państwa; uczestnik zjazdu słow. w Pradze; zwolennik przekształcenia Austrii w federację 5 autonomicznych krajów; od 1861 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, od 1862 do austr. Rady Państwa (1881–93 prezes Izby Posłów); Ludy Austrii (1848).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia