Smith Vernon Lomax
 
Encyklopedia PWN
Smith
[smıŧ]
Vernon Lomax, ur. 1 I 1927, Wichita (stan Kansas),
amerykański ekonomista i prawnik.
W 1958–67 profesor Purdue University w La Fayette, 1967–68 — Brown University w Providence, 1968–75 — Massachusetts University w Amherst, 1975–2001 — University of Arizona w Tuscon, od 2001 — George Mason University w Fairfax, gdzie jest współtwórcą i dyrektorem wykonawczym Interdisciplinary Center for Experimental Science; od 1995 członek Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie, także członek Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk w Bostonie, Towarzystwa Ekonometrycznego i innych stowarzyszeń naukowych. Zajmuje się mechanizmami funkcjonowania rynków, finansami, teorią rynku kapitałowego, ekonomiką zasobów naturalnych i eksperymentalną ekonomią. Smith jest inicjatorem (1956) zastosowania eksperymentów laboratoryjnych jako metody analizy ekonomicznej — opracował laboratoryjne modele zachowań ludzi w zmieniających się warunkach rynkowych. Wyniki i wnioski opublikował w artykule An Experimental Study of Competitive Market Behaviour („Journal of Political Economy” 1970 nr 70). Od 1980 stosowana przez niego metodologia stała się uznaną techniką testowania teorii i modelów rynku i została wykorzystana np. w przetargach prywatyzacyjnych i procesach deregulacji publicznych monopoli w USA, tworzeniu planów rowoju giełdy w Arizonie, modelu elektronicznego rynku zasobów wodnych Kalifornii oraz zasad procesów prywatyzacyjnych w Australii i Nowej Zelandii. Jest autorem ok. 200 artykułów i książek, m.in.: Microeconomic Systems as an Experimental Science („American Economic Review” 1982 nr 72), Preferences, Property Rights and Anonymity in Bargaing Games (1994), Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics (2000). W 2002 otrzymał (wspólnie z D. Kahnemanem) Nagrodę Nobla za pionierskie i wykraczające poza schematy badania ekonomiczne zachowań ludzi i za wprowadzenie laboratoryjnych eksperymentów jako metody analizy ekonomicznej.
Elżbieta Weremowicz
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia