Śmiała Wisła
 
Encyklopedia PWN
Śmiała Wisła, Przełom Wisły,
jedno z ujściowych ramion dawniej Leniwki, obecnie Martwej Wisły;
oddziela się we wsi Górki Wschodnie (od 1972 w obrębie Gdańska) i uchodzi do Zatoki Gdańskiej; dł. 2,5 km; Wisła Śmiała powstała w nocy z 31 I na 1 II 1840 wskutek przerwania półtorakilometrowego pasa wydmowego przez spiętrzone wody wezbraniowe Leniwki, tworząc k. Górek Wschodnich nowe koryto, które nazwano Przełomem Wisły lub Wisłą Śmiałą (nazwa nadana przez W. Pola); Wisła Śmiała jako główna droga odpływu wód Wisły funkcjonowała do 1895, tzn. do zakończenia budowy Przekopu Wisły, który od tego czasu stał się głównym korytem Wisły.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia