Śmiała Wisła
 
Encyklopedia PWN
Śmiała Wisła, Przełom Wisły,
jedno z ujściowych ramion dawniej Leniwki, obecnie Martwej Wisły;
oddziela się we wsi Górki Wschodnie (od 1972 w obrębie Gdańska) i uchodzi do Zatoki Gdańskiej; dł. 2,5 km; Wisła Śmiała powstała w nocy z 31 I na 1 II 1840 wskutek przerwania półtorakilometrowego pasa wydmowego przez spiętrzone wody wezbraniowe Leniwki, tworząc k. Górek Wschodnich nowe koryto, które nazwano Przełomem Wisły lub Wisłą Śmiałą (nazwa nadana przez W. Pola); Wisła Śmiała jako główna droga odpływu wód Wisły funkcjonowała do 1895, tzn. do zakończenia budowy Przekopu Wisły, który od tego czasu stał się głównym korytem Wisły.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia