Śliwiński Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Śliwiński Stanisław, ur. 25 IX 1887, Lwów, zm. 25 VIII 1959, Warszawa,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego;
1923–39 sędzia Sądu Najwyższego; 1922–39 wykładowca, od 1939 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie okupacji niem. uczestniczył w tajnym nauczaniu oraz pracach nad ustawodawstwem antyhitl.; czł. Komisji Kodyfikacyjnych w okresie międzywojennym i po 1945; od 1952 czł. PAN, 1957–58 dyr. Inst. Nauk Prawnych PAN; Polskie prawo karne materialne. Część ogólna (1946), Polski proces karny... Zasady ogólne (1959).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia