Siewierzanie
 
Encyklopedia PWN
Siewierzanie,
plemię wschodniosłowiański zamieszkujące we wczesnym średniowieczu ziemie nad rzekami: Desną, Sejmem i Sułą;
od VIII do końca IX w. podlegali (płacili daninę) Chazarom, ok. 884 przyłączeni do Rusi Kijowskiej; ziemie Siewierzan weszły w skład księstwa czernihowskiego, a w końcu XI w. wyodrębniły się jako księstwo siewierskie ze stolicą w Nowogrodzie Siewierskim. Nazwa siewierskie (północne) miasta i ziemie przetrwała w źródłach pisanych do końca XVII w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia