Sierra Leone
 
Sierra Leone
VII–VIII w.
przybycie ludów zamieszkujących obecne terytorium
poł. XV w.
przybycie Portugalczyków
od XVI w.
rywalizacja angielsko–francuska
2. połowa XVIII w.
początek kolonizacji brytyjskiej
1896
protektorat brytyjski
1958
autonomia
1961
niepodległe państwo
1967, 1968
wojskowe zamachy stanu
1971
proklamacja republiki
1978
konstytucja — wprowadzenie systemu 1-partyjnego
koniec lat 80.
demokratyzacja kraju; nowa konstytucja (1991)
1992
wojskowy zamach stanu
1992–2001
wojna domowa
1996
przewrót wojskowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia