Salon Sztuki
 
Encyklopedia PWN
Salon Sztuki:
1) Duża wystawa zbiorowa, będąca aktualnym przeglądem twórczości z zakresu sztuk plast.; salony sztuki zostały zapoczątkowane we Francji 1667 (Salon Quarré w Luwrze, skąd nazwa); początkowo nieregularnie, i tylko dla czł. Akad.fr., od 1737 stały się regularną imprezą, odbywaną w różnych okresach co 2 lata lub corocznie, włączoną w państw. system administrowania sztuką; od XIX w. rozpowszechniony w wielu krajach eur.; salony, zwłaszcza szczególnie prestiżowy Salon paryski, odgrywały dominującą rolę w dziewiętnastowiecznym życiu artyst., co było też powodem wielu konfliktów (Salon Odrzuconych), a ich monopolistyczna pozycja skłaniała artystów do tworzenia od końca XIX w, niezależnych instytucji wystawienniczych (Salon Niezależnych, Salon Jesienny); z salonami sztuki związany był rozwój krytyki artyst. — słowem Salonem określano też przeglądy, recenzje z wystawy, pisane czasem przez najwybitniejszych pisarzy i poetów: D. Diderota, Ch. Baudelaire’a, É. Zolę.
2) Salonem sztuki nazywa się też stałe miejsce ekspozycji, połączone ze sprzedażą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia