Rwanda
 
Rwanda
od pocz. I tysiąclecia n.e.
napływ rolniczego ludu Hutu
od XIV–XV w.
napływ koczowniczych Tutsi
koniec XVIII w.
walki z Urundi
XIX w.
znaczne powiększenie terytorium
od 1890
protektorat niemiecki
1916
zajęcie Rwandy przez wojska belgijskie
od 1922
terytorium mandatowe Ligi Narodów
od 1946
terytorium powiernicze ONZ
1959
wojna domowa między Hutu a Tutsi
1961
zniesienie monarchii
1 VII 1962
proklamacja niepodległości
1963–64 i 1972–73
walki między Hutu a Tutsi
1973
zamach stanu gen. Juvénala Habyarimany
1990–93
wojna domowa między Hutu a Tutsi
1994
masakra Tutsi
1994
opanowanie kraju przez FPR
1996–99
interwencja w Demokratycznej Republice Konga
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia