Roscher Wilhelm Georg Friedrich
 
Encyklopedia PWN
Roscher
[rọszər]
Wilhelm Georg Friedrich, ur. 21 X 1817, Hanower, zm. 4 VI 1894,
ekonomista niemiecki; przedstawiciel starszej historycznej szkoły w ekonomii;
od 1843 profesor Uniwersytetu w Getyndze oraz od 1848 w Lipsku; przedstawiciel starszej historycznej szkoły w ekonomii ; publikację jego Grundriss zu Vorlesungen über die Staatswirtschaft nach geschichtlicher Methode (1843) uważa się za początek powstania tego kierunku; program zawarty w tej pracy rozwinął w System der Volkswirtschaft (t. 1–5 1854–94); postulował uzupełnienie teorii ekonomii historią rozwoju gospodarczego oraz historią myśli ekonomicznej; uważał, że przedmiotem badań ekonomistów powinny być prawa rozwojowe, które, w jego ujęciu, są zbliżone do praw ekonomii klasycznej i rozumiane jako „prawa naturalne” poszczególnych epok historycznych; prawa te, zdaniem Roschera, są historycznie uwarunkowane i historycznie względne; napisał także Geschichte der rational Βkonomik in Deutschland (1874).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia