Rawska, Wysoczyzna
 
Encyklopedia PWN
Rawska, Wysoczyzna,
północna część Wzniesień Południowomazowieckich, między Równiną Łowicko-Błońską na północy, Równiną Warszawską na wschodzie, Doliną Białobrzeską na południu i Wzniesieniami Łódzkimi na zachodzie;
zbud. z glin morenowych zlodowacenia środkowopol. (stadiał Warty); ostańce moren czołowych (okolice Grójca i Nowego Miasta), lokalnie dobrze wykształcone ozy; rzeźba znacznie przekształcona w wyniku procesów peryglacjalnych z okresu ostatniego zlodowacenia; wysokość do 210 m (k. Mszczonowa); niewielkie rzeki odwadniają W.R. do Bzury (Rawka, Pisia, Utrata), Wisły (Jeziorka) i Pilicy (Mogielnica); region pozbawiony większych lasów, roln.; gł. m.: Rawa Mazow., Grójec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia