Radziwiłłowa Anna Katarzyna
 
Encyklopedia PWN
po śmierci męża prowadziła ożywioną działalność gosp. w swych ogromnych posiadłościach polegającą m.in. na usprawnieniu zarządu poszczególnymi majątkami, renowacji ich infrastruktury, zakładaniu manufaktur (m.in. huty i szlifiernie szkła w Nalibokach i Urzeczu, produkcja sukna w Białej i Słucku); 1732 doprowadziła do rezygnacji Sapiehów z ich pretensji do tzw. dóbr neuburskich; jako mecenas sztuki stworzyła w Białej (Podlaskiej) gł. siedzibę Radziwiłłów, przebudowując pałac w stylu rokokowym oraz wznosząc w pobliżu gł. rezydencji mniejsze pałacyki i pawilony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia