Radwan Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Radwan Mieczysław, ur. 5 IV 1899, Żarnów (pow. opoczyński), zm. 30 I 1968, Warszawa,
mechanik, hutnik, historyk techniki hutniczej i odlewniczej;
konstruktor oryginalnego wagonu samowyładowczego (radwan); od 1954 zast. profesora, a od 1957 docent AGH i kierownik utworzonej dla niego katedry historii techniki i nauk techn. tamże; od 1966 czł. Międzynar. Akad. Historii Nauki; autor pionierskich relacji o prahist. kopalniach w Krzemionkach, twórca Muzeum Ziemi Opatowskiej i muzeum w Sielpi k. Końskich, prezentującego historię hutnictwa żelaza w Zagłębiu Staropol. (Wielkopiecownictwo w Zagłębiu Staropolskim 1954); 1955–56 prowadził prace archeol. i odkrył, pochodzące z okresu wpływów rzymskich, piecowiska służące do wytopu żelaza (dymarki); Dzieje wytopu żelaza w Polsce (1937), Starożytne hutnictwo świętokrzyskie (1967).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia