Rada Ligi Narodów
 
Encyklopedia PWN
stałymi członkami były: Francja, W. Brytania, Włochy, Japonia oraz wyznaczone przez Radę Niemcy (1926–33, tj. do momentu wystąpienia z Ligi), ZSRR (1934–39); ponadto w skład Rady wchodziło 11 niestałych członków, wybieranych przez Zgromadzenie (Polska była niestałym czł. Rady 1926–35); zadaniem Rady było m.in. rozpatrywanie spraw dotyczących pokojowego rozstrzygania sporów, sprawowanie nadzoru, za zgodą Zgromadzenia, nad systemem mandatów, mogła też zalecać członkom podjęcie wspólnych akcji w przypadku agresji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia