Rad Gerhard
 
Encyklopedia PWN
Rad Gerhard von, ur. 21 X 1901, Norymberga, zm. 31 X 1971, Heidelberg,
niem. teolog luterański, biblista;
kier. katedry Starego Testamentu na uniwersytecie w Jenie (1934–45) i uniw. w Getyndze (1945–49); występował w obronie wartości Starego Testamentu przed atakami nar. socjalizmu; przedmiotem jego badań były formy lit., tradycje i teologia Heksateuchu, zwłaszcza Księgi Powtórzonego Prawa; dowodził, że pierwotnie tradycja o Synaju była niezależna od tradycji wyjścia z Egiptu; syntezę swych badań przedstawił w dziele Teologia Starego Testamentu (t. 1–2 1957–60, wyd. pol. 1986), w którym uwydatnił znaczenie izraelskiego wyznania wiary w zbawcze działanie Jahwe, przekazywane w kulcie oraz rozwijane w tradycjach hist., prorockich i mądrościowych; inne dzieła: Das Gottesvolk im Deuteronomium (1929), Das formgeschichtliche Problem des Hexateuchs (1938), Deuteronomium Studium (1947), Die Weisheit im Israel (1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia