Pyzdry
 
Encyklopedia PWN
Pyzdry,
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, na pograniczu Równiny Wrzesińskiej i Doliny Konińskiej, nad Wartą.
Ludność miasta: ogółem — 3,2 tys. mieszkańców (2013)
Gęstość zaludnienia: 269,5 os/km2 (2013)
Powierzchnia: 12 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 17°42′E, szerokość geograficzna: 52°10′N
Prawa miejskie: nadanie praw — przed 1257, utrata — 1870; nadanie praw — 1919
Oficjalne strony WWW: www.pyzdry.pl
w 1. poł. XIII w. gród kasztelański; prawa miejskie przed 1257; jeden z większych ośr. Wielkopolski, położony na drodze z Poznania do Kalisza; XIV–XVI w. miejsce zjazdów szlachty i sejmików; XVI w.–1864 miasto powiatowe; w XV i XVI w. ośr. handlu i rzemiosła (sukiennictwo i płóciennictwo); od XVII w. utrata znaczenia; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; podczas powstania styczniowego 29 IV 1863 zwycięstwo powstańców pod dowództwem E. Taczanowskiego nad wojskami ros.; 1870–1919 pozbawione praw miejskich; 1905 strajk szkolny. Ośr. usługowy dla rolnictwa; drobny przemysł dziewiarski, odzieżowy i spoż.; chałupnicza produkcja wyrobów wikliniarsko-koszykarskich, oparta na rozległych uprawach wikliny w dolinie rzecznej; Muzeum Regionalne; późnogot. kościół (2. poł. XV w., przebudowy XVIII i XIX w.); got. klasztor Franciszkanów (zał. przed 1277): kościół (XIV, XVIII w.), budynek klasztorny (przebudowany) z got. i barok. polichromią (1733, A. Schwach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia