Pustków
 
Encyklopedia PWN
Pustków,
w. w woj. podkarpackim, w pow. dębickim (gmina Dębica), w Dolinie Dolnej Wisłoki, nad Wisłoką; duża wieś (
zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie SA; przy zakładach duże osiedle mieszkaniowe. W czasie okupacji niem. w obrębie wielkiego poligonu obejmującego Kotlinę Sandomierską (jesienią 1940 Niemcy wysiedlili ludność z tych terenów); obozy hitl.: 1940–42 dla jeńców fr., 1941–42 dla jeńców sowieckich (zginęło ok. 4,5 tys.), 1940–42 dla Żydów, 1942–44 dla Polaków (ok. 3,1 tys. osób), wielu więźniów zginęło na miejscu, pozostałych wywieziono do obozów koncentracyjnych. Od jesieni 1943, po zbombardowaniu przez aliantów Peenemünde, doświadczalna baza pocisków rakietowych V-1, V-2; 20 V 1944 oddział AK wydobył i ukrył jeden z niewypałów, który po przebadaniu został przekazany 26 VII 1944 drogą lotn. do Londynu; VII 1944 baza zdobyta przez oddziały partyzanckie AK i 1 VIII przekazana wojskom sowieckim; pomnik-mauzoleum ku czci pomordowanych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia