Przylądkowa Zachodnia, Prowincja
 
Encyklopedia PWN
Przylądkowa Zachodnia, Prowincja, ang. Western Cape Wymowa,
prow. w południowo-zachodniej części RPA, nad O. Atlantyckim i O. Indyjskim;
utworzona 1994 z południowo-zachodniej części Prow. Przylądkowej; powierzchnia 129,4 tys. km2; 6,8 mln mieszk. (2019); ośrodek administracyjny Kapsztad (stol. konstytucyjna RPA). Większą część powierzchni prowincji zajmują G. Przylądkowe (wysokość do 2325 m), oddzielone od wybrzeża O. Indyjskiego wąską niziną oraz położone na północ od nich Karru Wielkie, stanowiące przedgórskie zapadlisko; zachodnie krawędzie gór stromo opadają ku nadbrzeżnej nizinie nad O. Atlantyckim; klimat podzwrotnikowy mor., na północnym zachodzie suchy; opady roczne (gł. w półroczu zimowym) od 80 mm na północnym zachodzie do 1000 mm w najwyższych piętrach gór; rzeki krótkie, zasobne w wodę, spływające do oceanu; naturalną roślinność stanowią wiecznie zielone lasy twardolistne (na wilgotnych stokach G. Przylądkowych) i twardolistne zarośla krzewiaste śródziemnomor. makii. Około 60% ludności stanowią populacje mieszane, dawniej tzw. kolorowi; ponadto ludność afryk. (gł. Khosa) i biała; średnia gęstość zaludnienia 28 mieszk. na km2; ludność skupiona gł. w Kapsztadzie i jego okolicach. Podstawą gospodarki jest rolnictwo; dominuje uprawa zbóż (gł. pszenica, owies), drzew cytrusowych i winorośli oraz jabłoni w kotlinie śródgórskiej zw. Karru Małe; na obszarach suchych wypas owiec. Z surowców miner. eksploatuje się gł. rudy uranu na zachód od m. Beaufort West, fosforyty na nizinie nadatlantyckiej, diamenty i rudy toru; od 1988 są znane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie w pobliżu m. Mosselbaai. Przemysł przetwórczy skupiony gł. w Kapsztadzie i jego okolicach, gdzie rozwinął się zwłaszcza przemysł środków transportu (gł. stoczn.), metal., chem., spoż. (m.in. produkcja win), włók., cementowy, rafineryjny; ponadto ważniejsze zakłady włók. i spoż. oraz rafineria ropy naftowej w Mosselbaai; w Duynefontain k. Kapsztadu elektrownia jądr. Dobrze rozwinięte rybołówstwo, szczególnie u wybrzeża atlantyckiego. Najważniejsze szlaki komunik. (kol. i drogowy) łączą Kapsztad z Johannesburgiem; gł. porty handl.: Kapsztad, Mosselbaai, Saldanha.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia