Przylądka Północnego, Prąd
 
Encyklopedia PWN
Przylądka Północnego, Prąd, Prąd Nordkapski, North Cape Current,
ciepły prąd powierzchniowy w O. Arktycznym, płynie z M. Norweskiego na M. Barentsa wzdłuż płw. Skandynawskiego i Kolskiego;
prędkość 0,4–0,9 km/h; zasolenie 34–35‰; P.P.P. jest wschodnim odgałęzieniem Prądu Norweskiego, sięgającym aż do brzegów Nowej Ziemi; średnia roczna temperatura wód wzdłuż nurtu od 8°C do 4°C; prąd przyczynia się do niezamarzania południowej części M. Barentsa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia