„Przegląd Gospodarczy”
 
Encyklopedia PWN
„Przegląd Gospodarczy”,
dwutygodnik poświęcony problematyce gosp.,
wydawany 1920–39 w Warszawie; pismo wydawane przez Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, od 1932 przez Centralny Związek Przemysłu Polskiego; opowiadał się za industrializacją, rozwojem zrzeszeń monopolistycznych, był przeciwny rozszerzaniu interwencjonizmu ekonomicznego; w latach 30. akceptował czteroletni plan inwestycyjny i budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego; szczegółowo informował o poszczególnych gałęziach przemysłu, handlu, finansach, skarbie; miał bogaty dział zagraniczny; redaktorzy nacz. E. Rose (1920–26 i 1928–39), H. Tennenbaum (1926–28); nakład 3 tys. egzemplarzy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia