„Prawda”
 
Encyklopedia PWN
„Prawda”,
tygodnik polit., społ. i lit., wyd. 1881–1915 w Warszawie;
zał. i redaktor (do 1902) A. Świętochowski (gł. publicysta i felietonista); czołowy organ pozytywistów warsz., od 1905 organ ugrupowań polit. inteligencji liberalno-demokr. (Związek Postępowo-Demokr., Pol. Zjednoczenie Postępowe); z „P.” współpracowali wybitni publicyści, uczeni, literaci i krytycy różnych generacji, m.in.: W. Smoleński, W. Spasowicz, J. Kotarbiński, L. Krzywicki, W.S. Reymont, S. Żeromski, W. Sieroszewski, K. Tetmajer, L. Staff.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia