„Prawda”
 
Encyklopedia PWN
„Prawda”,
pierwsza legalna gazeta codzienna bolszewików, wyd. od 22 IV (5 V) 1912 w Petersburgu;
nie ukazywała się od wybuchu I wojny świat. do upadku monarchii w Rosji; wznowiona 5(18) III 1917 w Piotrogrodzie jako organ KC SDPRR(b); VII–XI 1917 zamknięta przez Rząd Tymczasowy; pod nazwą „P.” wyd. regularnie od 27 X (9 XI) 1917, od 16 III 1918 w Moskwie — do 1952 jako organ KC i Kom. Moskiewskiego partii, następnie do 22 VIII 1991 jako organ KC KPZR; później dziennik niezależny; przejściowo zawieszona XI 1993 w czasie rebelii antyjelcynowskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia