Pracownie Konserwacji Zabytków
 
Encyklopedia PWN
Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ),
przedsiębiorstwo państw., utworzone 1951 przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w celu konserwacji ruchomych dzieł sztuki i zabytków architektury;
zarząd Pracowni znajduje się w Warszawie; do 1991 w ramach Pracowni działało 18 oddziałów w ważniejszych miastach Polski, przekształconych następnie w Spółki PKZ z o.o.; Pracownie wykonują prace także poza granicami kraju, współpracują z międzynar. organizacjami konserwatorskimi, prowadzą misje konserwatorskie m.in. w Egipcie, Wietnamie, Kambodży; wydawnictwa: „Rocznik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków”, „Studia i Materiały”, raporty misji badawczo-konserwatorskich, „Informacje Bieżące”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia