Porcupine Hills
 
Encyklopedia PWN
Porcupine Hills
[pọ:rkjupaın hılz],
The Porcupines,
grupa wzgórz w Kanadzie, w prow. Alberta, na południe od Calgary;
oddzielona obniżeniem od przedgórzy G. Skalistych część paleogeńskiej płyty Wielkich Równin, silnie rozczłonkowana doliną rz. Oldman i jej dopływów; wysokość do 1740 m; podczas zlodowaceń plejstoceńskich P.H. pozostawały wolne od lodu; w przeszłości obszar porastała bardzo bujna preria, dzięki łagodzącemu wpływowi wiatrów chinook; hodowla bydła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia