Południowoportugalska, Nizina
 
Encyklopedia PWN
Południowoportugalska, Nizina,
niz. nadbrzeżna w Portugalii, na zachód od pasa wyżyn krainy Alto Alentejo, u ujścia Tagu, Sorrai i Sado;
zbudowana z utworów kenozoicznych, m.in. aluwiów rzecznych; przeważają równiny, urozmaicone wzniesieniami (najwyższe — stoliwo wapienne Serra de Arrábida, 499 m); linia brzegowa urozmaicona, z długimi estuariami rzek (Tag, Sado); klimat podzwrotnikowy pośredni; gęsto zaludniona i intensywnie użytkowana rolniczo; gł. m.: Lizbona, Setúbal.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia