Polskie Towarzystwo Teologiczne
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Teologiczne,
towarzystwo nauk., zał. 1924 we Lwowie pod nazwą Pol. Tow. Teologiczne;
od 1946 z siedzibą w Krakowie; strukturę Polskiego Towarzystwa Teologicznego tworzy 13 sekcji: apologetyczno-religiozn., bibl., dogmatyczna, liturgiczna, homiletyczna, filoz., teologii moralnej, misjologiczna, prawa kanonicznego, sztuki sakralnej, historii Kościoła, pastoralno-socjol. i wydawnicza; działa 6 oddziałów (Kalwaria Zebrzydowska, Katowice, Przemyśl, Rzeszów, Tarnów, Tuchów); czasopisma: „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (od 1948) i „Analecta Cracoviensia” (1969–81).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia