Polskie Towarzystwo Geofizyczne
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Geofizyczne (PTGeof.),
towarzystwo nauk., zał. 1947 (pod nazwą Pol. Tow. Meteorologiczne i Hydrologiczne, PTMiH, obecna nazwa od 1966), z siedzibą w Warszawie;
jest kontynuatorem elitarnego Tow. Geofizyków w Warszawie, zał. 1929 przez A.B. Dobrowolskiego; celem PTGeof. jest oddziaływanie na rozwój nauk geofiz. i ich popularyzacja, a także uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z procesami i zjawiskami występującymi w atmosferze i hydrosferze, takimi jak susze i powodzie, zmiany klimatu; wydaje kwartalnik „Przegląd Geofizyczny”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia