Polskie Towarzystwo Astronomiczne
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA),
towarzystwo nauk., zrzeszające zawodowych astronomów, z siedzibą w Warszawie;
zadaniem PTA jest popieranie rozwoju astronomii i jej popularyzacja; liczy ponad 220 członków (2007); pierwszymi prezesami byli: T. Banachiewicz, W. Dziewulski, E. Warchałowski, E. Rybka; od 1953 wydaje czasopismo „Postępy Astronomii” (od 1997, po połączeniu z mies. „Urania” pod nazwą „Urania–Postępy Astronomii”).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia