„Polska Zachodnia”
 
Encyklopedia PWN
„Polska Zachodnia”,
dziennik informacyjno-publicyst. o popularnej formule;
wyd. 1926–39 w Katowicach (1935–39 pod nazwą Ilustrowany Dziennik Śląski Polska Zachodnia), sanacyjny, zajmował się problematyką Ziem Zachodnich; pismo popularne z rozwiniętą kroniką śląską; redaktor: E. Rumun (do 1938), następnie J. Wojciechowski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia