Polska Siła Zbrojna
 
Encyklopedia PWN
Polska Siła Zbrojna (PSZ), niem. Polnische Wehrmacht,
polskie oddziały wojskowe podległe 1917–18 władzom niemieckim;
podstawą PSZ miały się stać Legiony Polskie, przekazane IV 1917 przez Austrię Niemcom; legioniści z Królestwa Polskiego mieli być przeszkoleni wg wzorów niemieckich w specjalnych oddziałach kadrowych; w wyniku kryzysu przysięgowego liczebność PSZ znacznie spadła (część legionistów internowano, część odesłano do Austrii) i 1917 wynosiła 2775 żołnierzy; po przekazaniu zwierzchnictwa nad PSZ X 1917 Radzie Regencyjnej liczba żołnierzy przekroczyła 9 tys.; na czele PSZ stał generał-gubernator warszawski H. von Beseler, faktycznie kierował nią niemiecki gen. F. von Barth; po odzyskaniu przez Polskę niepodległości PSZ stała się częścią WP.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia