Polska Agencja Telegraficzna
 
Encyklopedia PWN
Polska Agencja Telegraficzna (PAT),
agencja prasowa;
zał. 31 X 1918 w Warszawie, wydawała 14 różnotematycznych i kilkujęzycznych biuletynów dla prasy (m.in. zagraniczny, krajowy, kult., sport., giełdowy), od 1927 posiadała własne biuro film.-fot. (opracowywała cotygodniową kronikę film.) i biuro ogłoszeń (miała monopol ogłoszeniowy); otrzymywała korespondencje od kilkunastu korespondentów zagranicznych; od 1923 należała do międzynar. Ligi Agencji Sprzymierzonych; podczas II wojny światowej ewakuowana z rządem, jako oficjalna agencja rządu RP działała w Paryżu, następnie w Londynie; po wojnie wydawała m.in. biuletyn dla Polonii (informujący o działalności rządu RP na wychodźstwie i sytuacji w kraju); II 1991 nastąpiło symbol. połączenie PAT z Polską; Agencją Prasową (PAP).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia