Północnoczeskie Zagłębie Węglowe
 
Encyklopedia PWN
Północnoczeskie Zagłębie Węglowe, Mosteckie Zagłębie Węglowe, Zagłębie Chomutowsko-Mostecko-Cieplickie,
największe zagłębie węgla brunatnego w Czechach, w kraju uściańskim;
pow. ok. 1400 km2, dzieli się na 3 części: chotumowską, mostecką i cieplicką; grubość formacji węglonośnej 30–500 m, zasoby ok. 8–9 mld t; wydobycie na większą skalę od poł. XIX w.; ob. na terenie zagłębia znajduje się ok. 40 kopalń, w większości odkrywkowych; roczne wydobycie ok. 60 mln t; gł. ośr. eksploatacji m. — Most.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia