Pisarek Walery
 
Encyklopedia PWN
1969–97 dyrektor, od 1982 profesor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1976 Ośrodka Badań Prasoznawczych); 1996–2000 przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN; 1974–95 dyrektor Central European Centre for Mass Communications Research Documentation; od 1991 redaktor naczelny kwartalnika „Zeszyty Prasoznawcze”; prace z języka polskiego, masowej komunikacji i teorii informacji; główne dzieła: Kultura języka ojczystego (1966), Retoryka dziennikarska (1970), Frekwencja wyrazów w prasie (1972), Słowa między ludźmi (1985), Nowa retoryka dziennikarska (2002).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia