Piotr II
 
Encyklopedia PWN
po obaleniu brata, Alfonsa VI, od 1667 regent; 1668 w traktacie pokojowym z Hiszpanią uzyskał uznanie niepodległości Portugalii i zachowanie przez nią posiadłości zamor. z wyjątkiem Ceuty; 1703 zawarł traktat z Anglią i wystąpił przeciw Burbonom w toczącej się hiszp. wojnie sukcesyjnej 1701–14.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia