Piekarski Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Piekarski Kazimierz, ur. 30 III 1893, Târgu Jiu (Rumunia), zm. 7 II 1944, Łowicz,
syn Witolda, bibliotekarz, historyk książki, bibliofil i znawca opraw;
od 1939 czł. PAU; kier. działu starych druków w Bibliotece Jag. (1925–30) i Bibliotece Nar. (1931–43); zainicjował centralną rejestrację inkunabułów pol., od 1935 kierował pracami nad nią; wprowadził w Polsce nowatorskie metody wszechstronnego badania starych druków, w tym zw. typograficzną; autor prac z zakresu historii drukarstwa (m.in.: Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510–1516 1926, Polonia typographica saeculi sedecimi z. 1–2 1936–37, Książka w Polsce XV i XVI wieku, w: Kultura staropolska 1932), źródłowych do dziejów introligatorstwa, dotyczących starych opraw, ekslibrisów, bibliografii; bogate materiały i prace Piekarskiego spłonęły 1944 w Bibliotece Krasińskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia