Pelham Henry
 
Encyklopedia PWN
wig, od 1717 czł. Izby Gmin; od 1743 premier i kanclerz skarbu, kontynuator oszczędnej polityki finansowej R. Walpole’a; przeciwny angażowaniu się w konflikty eur.; zawierając pokój w Akwizgranie 1748, przyczynił się do zakończenia austr. wojny sukcesyjnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia