Peczora
 
Encyklopedia PWN
Peczora, Pieczọra,
rz. na północnym wschodzie eur. części Rosji;
Położenie w państwie: Rosja
Ujście: uchodzi do akwenu: Barentsa, Morze
Długość: 1 809 km
Powierzchnia dorzecza: 322 tys. km2
Przepływ średni: 3 400 m3/s
Główne rzeki zasilające: Usa, Szapkina, Unja, Iżma
Główne miejscowości: Peczora
źródła w Uralu Północnym; uchodzi do M. Barentsa; gł. dopływy: Usa (pr.), Iżma (l.); średni przepływ przy ujściu 3400 m3/s; zamarza na ok. 7 mies.; spław drewna; żegl. od przystani w m. Troicko-Peczorsk, statki mor. dochodzą do m. Narjan Mar; rybołówstwo; w dorzeczu Peczorskie Zagłębie Węglowe; gł. m. nad P. — Peczora.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia