Park Range
 
Encyklopedia PWN
Park Range
[pa:rk reındż],
pasmo górskie w USA, w środkowej części Gór Skalistych, w stanach Kolorado i Wyoming;
długość 320 km; stanowi fragment kontynentalnego działu wodnego oddzielającego zlewiska Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Spokojnego; wypiętrzony blok różnorodnych skał prekambryjskich osłoniętych sfałdowanymi osadami trzeciorzędu a na południu także starszymi; rzeźba ukształtowana podczas zlodowaceń plejstoceńskich; w większości porośnięte górskimi lasami iglastymi, a w dolnych partiach półsuchą roślinnością krzaczastą; duży fragment objęty częściową ochroną w Park Range National Forest; wysokość do 4357 m (Lincoln, w południowej części pasma); w części środkowej przełęcz Rabbit Ears, przez którą prowadzi autostrada z Denver do Salt Lake City; w części południowej, w okolicach miast Redcliff i Leadville, ważny okręg górnictwa ołowiu, cynku i srebra oraz najważniejszy w USA ośrodek wydobycia rud molibdenu — Climax Mine.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia