Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
 
Encyklopedia PWN
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWSFTViT),
jedyna tego typu uczelnia w Polsce, podległa Ministerstwu Kultury oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej;
powstała 1959 pod nazwą Państw. Wyższa Szkoła Teatr. i Film. z połączenia działającej w Łodzi od 1949 Państw. Wyższej Szkoły Aktorskiej z istniejącą tamże od 1948 Państw. Wyższą Szkołą Film.; obecna nazwa od 1970; wydziały: Reżyserii Film. i Telew., Operatorski i Realizacji Telew., Aktorski oraz podyplomowe Wyższe Studium Organizacji Produkcji Film. i Telewizyjnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia