Panama
 
Encyklopedia PWN
Panama, Panamá Wymowa, Ciudad de Panamá,
stolica państwa Panama, nad Zat. Panamską (O. Spokojny), w pobliżu Kanału Panamskiego;
— 430 tys. mieszk., zespół miejski 1,2 mln (2010); największe miasto, gł. port mor. oraz ośr. przem., handl. i usługowy kraju; przemysł spoż. (tytoniowy, piwowarski), odzieżowy, skórz.-obuwniczy, drzewny, cementowy, walcownia żelaza; przez P. przebiega Droga Panamer.; 2 uniw. (zał. 1935 i 1965); biblioteki (w tym nar.); muzeum; port lotn. (Tocumen) o międzynar. znaczeniu.
Historia. Założona 1519 przez P. Dávilę; 1671 spalona przez korsarzy, odbud.; rozwój w 2. poł. XIX w. w związku z  „gorączką złota” w Kalifornii i budową kolei, następnie — po wybudowaniu Kanału Panamskiego; od 1903 stol. republiki.
Zabytki. W starej Panamie — katedra (XVII w.), liczne klasztory z kościołami (XVI–XVII w.), m.in. San José, La Concepcion, Santo Domingo, San Juan de Dios, La Mérced; kaplica Santa Ana; mosty: Paita (XVI w.) i Puente del Rei (pocz. XVII w.), pozostałości sądu król., ratusza, więzienia (wszystkie z XVI w.); w nowej Panamie — fragmenty murów obronnych (XVII w.), katedra (XVII–XVIII w.), liczne kościoły z XVIII w., m.in.: La Mérced, San José (ze „złotym ołtarzem” z XVII w.), San Francisco, Santo Domingo; z XIX–XX w. nowoczesne dzielnice z parkami i willami, pałac prezydenta, ratusz, teatr, uniw. (1949–53), hotel Panama (1950); Stara P. została wpisana na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia