Oti
 
Encyklopedia PWN
Oti, w górnym biegu Pendjari,
rz. w Beninie, Burkina Faso, Togo i Ghanie, gł. dopływ Wolty (l.);
odcinkami graniczna; dł. ok. 500 km, pow. dorzecza 70 tys.km2; źródła w górach Atakora (Benin); początkowo płynie na północ w wąskiej dolinie przez tereny sawannowe, na granicy z Burkina Faso skręca na zachód, a następnie kieruje się na południe szeroką, miejscami zabagnioną doliną, silnie meandrując; uchodzi do zbiornika Wolta; maks. przepływy występują we wrześniu po letnich opadach, średnie — przy ujściu, 300 m3/s; nieżegl.; rybołówstwo. W górnym biegu przepływa przez parki nar. Pendjari i Arli, w środkowym — Kéran.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia