Oraonowie
 
Encyklopedia PWN
Oraonowie, nazwa własna Kurukh,
jedno z najliczniejszych plemion Adiwasi w Indiach (ok. 1,9 mln, koniec XX w.), żyjące głównie w Biharze (ponad 1 mln) oraz w Bengalu Zachodnim (438 tys.), Orisie (215 tys.), Madhja Pradeś (89 tys.) i Maharasztrze (71 tys.);
mówią jednym z języków drawidyjskich; posługują się również językami regionalnymi; w panteonie bóstw znajduje się jest bóg Dharrnes, uważany za źródło światła i życia, jego małżonka Dharti Mata, bóstwa opiekuńcze wsi i poszczególnych rodów; bóstwom składają krwawe ofiary ze zwierząt; ponad 21% O. jest chrześcijanami; na obecnie zajmowane tereny w Biharze, uważane przez nich za ojczyznę, przybyli kilka wieków temu z południowo-zachodnich Indii; dzielą się na egzogamiczne, patrylinearne rody; określoną liczbą sąsiadujących ze sobą wiosek (7, 9, 20, 30) tworzących jednostkę parha, zarządza rada (parha-panczajat); regionalna parha dysponuje lasami, ziemią uprawną, łąkami i dawniej była związana z jednym rodem; ponadto każda wioska ma swojego kapłana, przywódcę i radę; utrzymują się z osiadłego rolnictwa i hodowli, wielu pracuje jako robotnicy rolni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia