Optymistyczna, Jaskinia
 
Encyklopedia PWN
Optymistyczna, Jaskinia, Optymistyczna peczera, Optymistychna pechera,
jaskinia krasowa na Ukrainie, w zach. części Wyż. Podolskiej, w zboczu doliny rz. Niczława (lewy dopływ Dniestru), ok. 6 km na południowy zachód od m. Borszczów;
dł. 212 km (2001) — najdłuższa jaskinia świata utworzona w gipsach i 2. pod względem długości na Ziemi (po Jaskini Mamuciej), deniwelacja ok. 20 m, objętość ponad 500 tys. m3, rozciągłość ponad 2 km; 2 otwory (odległe o ok. 300 m) w niewielkich lejach krasowych na wys. ok. 260 m; utworzona w leżącej poziomo warstwie gipsów mioceńskich o miąższości do 30 m, przykrytych warstwą wapieni; niezwykle gęsty, bardzo skomplikowany labirynt przeważnie niewielkich, niemal bliźniaczo podobnych do siebie korytarzy o poziomym rozwinięciu, na 3 piętrach, rozciągający się na obszarze o pow. ponad 215 tys. m2 (gęstość sieci korytarzy ok. 100 km pod 1 km2 pow.); nieliczne galeriowe komory o dł. 200 m i szer. do 15 m; jaskinia sucha, jedynie w części zw. Jeziorna liczne jeziorka. Wstępne partie znane od dawna i wykorzystywane przez okoliczną ludność jako miejsce schronienia w czasie najazdów tatarskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia