Ob
 
Encyklopedia PWN
Ob, Ob´,
rz. w azjat. części Rosji;
Położenie w państwie: Rosja
Ujście: uchodzi do akwenu: Karskie, Morze (Zatoka Obska)
Długość: 3 650 km (od źródeł rz. Katuń 4338 )
Powierzchnia dorzecza: 3 mln km2
Przepływ średni: 12 500 m3/s (przy ujściu)
Główne rzeki zasilające: Wasiugan, Jugan, Wielki, Irtysz, Sośwa Północna, Czumysz, Tom, Czułym, Ket, Tym, Wach
Główne miejscowości: Barnauł, Kamień nad Obem, Nowosybirsk, Kołpaszewo, Surgut, Salechard
powstaje z połączenia rzek Bija i Katuń, wypływających z lodowców Ałtaju; dł. 3650 km (od źródeł rz. Katuń 4338 km), pow. dorzecza 2990 tys. km2. O. jest typową rzeką nizinną (na dł. 3000 km spadek 0,03‰); płynie przez Niz. Zachodniosyberyjską w b. szerokiej dolinie (do 60 km); uchodzi do Zat. Obskiej (M. Karskie), tworząc deltę (ponad 4 tys. km2); gł. dopływy: Wasiugan, Wielki Jugan, Irtysz, Sośwa Pn. (l.), Czumysz, Tom, Czułym, Ket, Tym, Wach (pr.); średni przepływ przy ujściu 12 500 m3/s (maks. 42 800 m3/s, minim. 1650 m3/s); średni roczny odpływ ok. 400 km3; zamarza na ok. 8 mies. w dolnym biegu; gł. droga wodna Syberii Zachodniej; spław drewna; obfituje w ryby; powyżej Nowosybirska elektrownia wodna i zbiornik retencyjny; gł. m. nad O.: Barnauł, Kamień nad Obem, Nowosybirsk, Kołpaszewo, Surgut, Salechard. W dorzeczu O. znajdują się bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego oraz olbrzymie obszary leśne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia