„Nowyj mir”
 
Encyklopedia PWN
„Nowyj mir”,
ros. miesięcznik lit.-artyst., zał. 1925 w Moskwie, do 1990 organ Związku Pisarzy ZSRR, od 1991 zespołu pracowniczego pisma i Litieraturnogo fonda;
pierwszymi redaktorami byli A. Łunaczarski i J. Stiekłow; redaktorzy nacz. m.in.: 1946–50, 1954–58 K. Simonow i 1950–54, 1958–70 A. Twardowski, który położył duże zasługi dla upowszechnienia wielu utworów lit. (m.in. opowieści A. Sołżenicyna Jeden dzień Iwana Denisowicza 1962), 1986–98 S. Załygin, propagujący idee pierestrojki; od 1999 A. Wasilewski; w działach „Litieraturnaja kritika” i „Kniżnoje obozrienije” stale są zamieszczane artykuły monograficzne o pisarzach i utworach lit. oraz informacje o nowościach księgarskich; na łamach „N.m.” ukazują się też prace o ros. życiu społ., polityce i kulturze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia